Blog

Až potom…

„Čo budeš robiť, keď budeš dospelý?“

„Čo budem robiť? Nó, vybavím si živnosť.“

„A potom?“ – „No, veď potom budem pracovať.“

„A potom?“ – „Potom si zarobím veľa peňazí.“

„A potom?“ – „Potom sa ožením.“

„A potom?“ – „Potom budem mať deti.“

„A potom?“ – „Potom sa budem o ne starať a vychovávať ich.“

„A potom?“ – „Potom sa stanem starým otcom.“

„A potom?“ – „Potom sa stanem veľkým šéfom.“

„A potom?“ – „Potom budem riadiť svoju veľkú firmu.“

„A potom?“ – „A potom – a potom – a potom – budem starým človekom.“

„A potom?“ – „A potom – a potom – a potom…“

Želám Vám, schopnosť prežívať jedinečnosť každodennosti.

Želám Vám, aby ste si dopriali každý deň:

  • čas snívať – nasmeruje Vás to k hviezdam
  • čas milovať a byť milovaný – je to výsada bohov
  • poobzerať sa vôkol seba – deň je príliš krátky, aby sa krátil
  • doprajte si čas na smiech – je to hudba duše

Najlepší deň je…………………………………………DNES!

Zuzana Valábková
"Čo budeš robiť, keď budeš dospelý?" "Čo budem robiť? Nó, vybavím si živnosť." "A potom?" - "No, veď potom budem pracovať." "A potom?" - "Potom si zarobím veľa peňazí." "A potom?" - "Potom ...