Články

Category Archives: Články

Stres náš každodenný daj nám dnes!

Cítite sa  niekedy v strese?  Aj Vy mávate ťažké chvíle? Postretla Vás už v živote náročná životná situácia? Stres a náročnosť dní sa stal súčasťou našich životov. Je to takmer chlieb každodennosti a nevyhýba sa nikomu. Už deti zažívajú stres. Náročné úlohy, školské povinnosti, situácie v rodinnom prostredí. Rovnako sa stres nevyhýba ani dospievajúcim, dospelým či staršej generácii. Dnes je takmer … Continue reading Stres náš každodenný daj nám dnes!

Sloboda-hranice vo výchove?

V rôznych článkoch a publikáciách o výchove sa objavujú informácie o takzvaných hraniciach, ktoré je potrebné deťom nastaviť a následne kontrolovať, aby ich dieťa dôsledne dodržiavalo. Čo sú však pomyselné mantinely výchovy? Kedy a ako ich nastaviť? Ako reagovať na prekročenie stanovených hraníc? Niektorí rodičia môžu vnímať pojem „hranice“ ako negatívny nástroj zákazov a príkazov. Mnoho ľudí ich spája iba s trestom, príkazmi, … Continue reading Sloboda-hranice vo výchove?

Dnešný deň príde len RAZ…

Dnešný deň príde len RAZ…   Mnohí z nás majú svoj obľúbený citát, motto, ktoré ich denne sprevádza. Tým mojím je výrok Schopenhauera: „Vždy by sme mali mať na pamäti, že dnešný deň príde len raz a už sa nikdy nevráti.“ Nie je nič neobvyklé na tom, ak sa denne ženieme za naším cieľom a nestačíme … Continue reading Dnešný deň príde len RAZ…

Čo je to SLEA ?

SLEA Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu vznikla v r. 2012 ako občianske združenie nadväzujúce na českú Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu, ktorá je činná od r. 1996. Ich cieľom je najmä odborné vzdelávanie v oblasti existenciálnej analýzy a logoterapie formou dlhodobých psychoterapeutických výcvikov, organizovaním odborných konferencií a seminárov, publikačná činnosť a vytváranie priestoru pre dialóg v oblasti psychoterapie. Česká aj slovenská … Continue reading Čo je to SLEA ?

Vyber si radosť!

Jednoducho radosť! Môj Malý princ mi dnes zveril jeden z návodov na radosť. Má rád hudbu  a veľmi rád spieva. Spieva čokoľvek a takmer kdekoľvek. Ako si tak v škole pospevoval, spolužiak neváhal využiť príležitosť  oboznámiť ho so skutočnosťou, že to čo spieva je „blbosť“, že nevie spievať a mal by teda okamžite prestať! Keď mi v živom zápale rozprával túto príhodu na záver dodal: „Ja viem maminka, že môj spev nebol perfektný, … Continue reading Vyber si radosť!

Najlepší tréner osobného rozvoja…

V mojej životnej realite sa vyskytuje zvýšený počet detí, puberťákov i adolescentov, nakoľko už deviaty rok sme okrem iných zaujímavých skutočností pestúnskou rodinkou. Kto má deti, určite by mi dal za pravdu, že tieto „božské stvorenia“ vás dokážu previesť za pár sekúnd spektrom všetkých človeku dostupných emócií. A vlastne to je jedným z dôvodov, prečo ich tak milujem. … Continue reading Najlepší tréner osobného rozvoja…

Zdokonaliť sa alebo sa prijať taký, aký som?

Cesta z narcistického väzenia Lucia Kubinová (Kubinová, L. (2015). Zdokonaliť sa alebo sa prijať takým, akým som? Cesta z narcistického väzenia. In Existencia – časopis o existenciálne analytickej psychoterapii, č. 2, s. 28)   V psychoterapeutickom procese klientov, ktorí sa potýkajú s narcistickými tendenciami či so závažnejšou narcistickou poruchou osobnosti, je kľúčové sa postupne stále viac priblížiť k skutočnému ja, hlboko … Continue reading Zdokonaliť sa alebo sa prijať taký, aký som?

Iva Štrbová Jarošová: Moje obrazy sú stopami kráčania mojej viery

Autor: Zuzana Rigdováhodiny Prečítate približne za 9.5 minúty „Maľovanie je vo mne bytostne ukryté“, povedala nám akademická maliarka Iva Štrbová Jarošová, nositeľka ocenenia Fra Angelico pre kresťanských umelcov. O maľbe a poctivom osobnom hľadaní Boha cez svoje diela sa s nami podelila v tomto rozhovore.   Bolo už vaše detstvo spojené s maľbou? Kedy ste sa rozhodli venovať … Continue reading Iva Štrbová Jarošová: Moje obrazy sú stopami kráčania mojej viery