Course

Zvládni svoj strach…

65,00€
 Workshop pod názvom:     Zvládni svoj strach                        Pod vedením : Mgr. Lucie Kubinovej, PhD. ktorá pôsobí ako odborná asistentka na  FIF UK v Bratislave ...

Silný líder: Ako viesť efektívne a s ľahkosťou

30.11.2016 v Modre SILNÝ RIADITEĽ Ako viesť efektívne a s ľahkosťou  ?  Účastníci Riaditelia a riadiaci pracovníci na všetkých stupňoch a úsekoch riadenia, výchovný poradcovia, vedúci menších či väčších ...