Course

Sexuálne problémy v poradenskej praxi a v terapii

135,00€110,00€
Napriek pretrvávajúcemu tabu v oblasti sexuality čoraz viac klientov vyhľadáva pomoc v oblasti sexuálnych problémov vo vzťahu. Niektorí klienti môžu mať sexuálnu dysfunkciu prípadne ...

Dlhodobý kurz muzikoterapie 300hodín

1.500,00€
Výcvik bude prebiehať pod odborným vedením Markéty Gerlichovej a bude zameraný na nadobudnutie teoretických a praktických poznatkov z danej oblasti tak, aby absolventi mohli ...

Práca s nevyliečiteľne chorými, umierajúcimi a ich blízkymi

130,00€
Centrum vzdelávania Sapience v spolupráci s centrom Gaudia pripravilo dvojdňový kurz pre všetkých, ktorí sú v profesionálnom alebo osobnom kontakte s nevyliečiteľne chorými a ...

Kurz sandplay terapie

110,00€
Terapeutické pieskovisko je jedným z možných nástrojov ako naviazať kontakt s klientom v poradenstve alebo terapii...

Zvládni svoj strach…

65,00€
 Workshop pod názvom:     Zvládni svoj strach                        Pod vedením : Mgr. Lucie Kubinovej, PhD. ktorá pôsobí ako odborná asistentka na  FIF UK v Bratislave ...