Course

Dlhodobý kurz muzikoterapie 300hodín

(0 review)
1.500,00€
Music-Therapy-a

Aktuálne prebieha realizácia A variantu výcviku v muzikoterapii. Je stále možné prihlásiť sa do B variantu, ktorý je venovaný práci s dospelým klientom. Ponúkame možnosť pripojiť sa k výcviku (B variant) ešte trom (3) účastníkom.

V prípade záujmu ma prosím kontaktujte. na 0911404517

 

Kurz bude prebiehať pod odborným vedením Markéty Gerlichovej a bude zameraný na nadobudnutie teoretických a praktických poznatkov z danej oblasti tak, aby absolventi mohli dané vedomosti a zručnosti využívať pod supervíziou vo svojej praxi. Kurz bude vedený sebaskúsenostne a zážitkovo.

Muzikoterapeutický kurz bude zameraný na zoznámenie sa s teoretickými základmi muzikoterapie, ale aj  s konkrétnou praxou jednotlivých lektorov. Účastníci sa zoznámia s dôležitými výskumami potvrdzujúcimi terapeutický vplyv hudby na človeka i základnými muzikoterapeutickými metódami. Podstatné bude umožniť aplikovať techniky muzikoterapie poslucháčom podľa ich súčasnej  praxe. Tento trojročný muzikoterapeutický kurz je určený pre odborníkov z praxe v sociálnych, školských alebo zdravotníckych organizáciach. Jeho cieľom je umožniť absolventovi vykonávanie muzikoterapie vo svojom odbore. 

Obsahová náplň výcviku:

A: Muzikoterapia a vývoj človeka

 1. Muzikoterapia a pôsobenie hudby na človeka v prenatálnom a neonatálnom období
 2. Muzikoterapia a pôsobenie hudby na dieťa v batolivom veku
 3. Muzikoterapia a pôsobenie hudby na dieťa v predškolskom veku.
 4. Dieťa v  mladšom školskom veku a vplyv hudby, umenie, reedukácia porúch učenia metódami muzikoterapie
 5. Starší školský vek, využitie muzikoterapie v období puberty a adolescencie, riešenie konfliktov a práca s emóciami
 6. Zhrnutie kurzu

 

B: Vplyv hudby a muzikoterapie pri dozrievaní a starnutí človeka

 1. Muzikoterapia a pôsobenie hudby na človeka v období rannej dospelosti
 2. Produktívny vek a využitie muzikoterapie pri ťažkostiach tohto vekového obdobia
 3. Muzikoterapia ako podpora človeka v kríze stredného veku
 4. Starnutie a práca s hudbou, muzikoterapia a seniori
 5. Muzikoterapia a paliatívna starostlivosť
 6. Zhrnutie celého kurzu

 

Kurz bude rozdelený na dva bloky 6 + 6 stretnutí. Jedno stretnutie  štvrtok popoludnie/piatok/sobota.

Je možné absolvovať celý kurz (12 stretnutí), alebo sa rozhodnúť pre prvú či druhú časť samostatne.

Súčasťou kurzu bude supervízia, koučovanie  účastníkov a prax v nimi zvolených zariadeniach.

Lektorka:

PhDr. Markéta Gerlichová, PhD. muzikoterapeut, fyzioterapeut, špeciálny pedagóg

Na kurze budú hosťovať :

Dr. Jiří Kantror, Mgr. Tono Gutt, PhDr. Jana Procházková a Mgr. Zuzana Ouředníčková

                                             Min. počet účastníkov  je 10. maximálny 12

Kurz je garantovaný Muzikoterapeutickou asociaciáciou Českej republiky CZMTA.

Termín konania:

Začiatok kurzu 22-24. februára 2018.

 

Miesto konania

Modra, Centrum vzdelávania Sapience

 

Kurzovné

Cena trojročného  kurzu je 1500,- Eur a je možné ju uhradiť na viac splátok podľa dohody.

Je možné absolvovať taktiež  len A variant prípadne len B variant. V prípade absolvovania len jednej časti kurz je cena 770€ za A variant a 770€ za B variant.

V cene je zahrnuté lektorské, poplatok za garanciu CZMTA, zabezpečenie hudobných nástrojov a pomôcok, metodické texty, supervízia a koučovanie účastníkov kurzu.

Predbežné prihlasovanie a bližšie informácie: muzikoterapia@sapience.sk, 0911404517

 

Course Curriculum

Curriculum is empty

Hodnotenia

0
0 rating
5 stars
0%
0
4 stars
0%
0
3 stars
0%
0
2 stars
0%
0
1 stars
0%
0