Course

Práca s nevyliečiteľne chorými, umierajúcimi a ich blízkymi

(0 review)
130,00€
hospital

Centrum vzdelávania Sapience v spolupráci s centrom Gaudia pripravilo dvojdňový kurz pre všetkých, ktorí sú v profesionálnom alebo osobnom kontakte s nevyliečiteľne chorými a umierajúcimi, prípadne s ich blízkymi a majú záujem sa hlbšie venovať špecifikám práce s touto cieľovou skupinou. Počas kurzu budete mať možnosť si viac uvedomiť vlastné postoje a potreby spojené s umieraním a ich vplyv na vašu prácu i súkromie.

Základné témy:

Špecifiká práce s nevyliečiteľne chorými, umierajúcimi a ich blízkymi

Vyrovnávanie sa s infaustnou prognózou

Netradičná prognóza klienta

Netradičná záťaž na odborného pracovníka

Predpoklady a témy pracovníka a ich vplyv na kontakt s klientom

Reflexia postojov, potrieb a limitov odborného pracovníka

Užitočné nástroje pre efektívnu prácu s klientom

Vedomosť a uvedomenie si vlastnej role

Psycho-spirituálna rovina

Bezpečie a duševná hygiena odborného zamestnanca/opatrovateľa

Osvojíte si :

Vedomosti a zručnosti ako rozpoznať to, čo je pre klienta užitočné

Ako efektívne čeliť riziku vyhorenia

Významné nástroje k práci s touto cieľovou skupinou

Čo Vám kurz prinesie?

Naučíte sa, ako spolu s klientom identifikovať jeho potreby a možnosti ich naplnenia

Dozviete sa, ako pracovať s vlastnými obavami  a vedomím smrteľnosti

Pochopenie umierania, ako súčasť života

 Pre koho je určený:

Psychológov, psychoterapeutov, odborníkom ktorý pracujú s nevyliečiteľne chorými a umierajúcimi ľuďmi, sociálnych pracovníkov, zdravotníckych pracovníkov, odborníkov z radov pomáhajúcich profesií

Každý účastník výcviku obdrží osvedčenie o jeho absolvovaní.

Cena výcviku : 130€   (16 hodín odborného výcviku)

Výcvik je možné uhradiť na dve splátky bez navýšenia!

 

Dátum konania:  Máj 2017   Kurz bude otvorený pri minimálnom počte 8 účastníkov.

V prípade záujmu sa registrujte na:  sapience@sapienmce.sk,

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Valábková, 0911404517

Miesto konania:

Vzdelávacie centrum Sapience v Modre

Samuela Zocha 45, Modra 900 01

Parkovanie:  pozdĺž ulice (prosíme neparkovať pred vjazdom do brány rodinných domov)

Autobusové spojenie: Najbližšia zastávka k centru je Štefánikova (príchod od Bratislavy: je potrebné prejsť cez cestu, vrátiť sa k najbližšej ulici vpravo a následne odbočiť do prvej vľavo. Príchod od Trnavy: prvá ulička vpravo a následne prvá vľavo.  Centrum sa nachádza na konci ulice po pravej strane. Je označené nápisom.

Stravovanie

Počas dňa budú dva coffe beak (káva, čaj, pečivo, ovocie). Obed je možné nechať si priviesť priamo do centra. (obed nie je zahrnutý v cene školenia)    

odborný garant          MUDr. Olga Kunertová  

psychoterapeutka, psychiatrička a lektorka vzdelávacích programov

22 rokov praxe v obore psychoterapie

  • Absolvovala lekársku fakultu Univerzity Palackého v Olomouci
  • Absolvovala dlhodobý výcvik v skupinovej psychoterapii, výcvik v ericksonovskej terapii a hypnóze,  medzinárodný vzdelávací program v Naratívnej psychoterapii vedený lektormi Inštitútu naratívnej terapie v Londýne (150 hodín)
  • V roku 1997 získala funkčnú špecializáciu v systematickej psychoterapii a v roku 1998 osvedčenie k výkonu lekárskej praxe v odbore psychiatria sa stala akreditovaným supervízorom a lektorom komplexného výcviku v systemickom prístupe, organizovaného Inštitútom pre systemickoú skúsenosť – ISZ Praha
  • Jej hlavným záujmom sú postmoderné prístupy k psychoterapii a práci s ľuďmi vôbec
  • Spieva v Pražskom zmiešanom zbore a rada jazdí na bicykli  a pláva
  • Založila Psychoterapeutické centrum Gaudia a občianske združenie, teraz známe ako  Gaudia proti rakovine, kde pôsobí ako predsedkyňa a odborný garant.

 

Course Curriculum

Curriculum is empty

Hodnotenia

0
0 rating
5 stars
0%
0
4 stars
0%
0
3 stars
0%
0
2 stars
0%
0
1 stars
0%
0