Course

Práca s traumou v naratívnom prístupe

(0 review)
130,00€
time-heals-all-wounds

Ľudia, ktorí prešili traumou, sa veľmi často obviňujú z toho, že niečo také dopustili. Trpia pocitmi, že niečo cenné bolo narušené, väčšinou však nemajú moc a príležitosť to vyriešiť, zmeniť. Predstavíme Vám jeden z konceptov naratívneho prístupu „chýbajúce avšak skryto prítomné“ a budete mať možnosť osvojiť si vedomosti a zručnosti, ako je možné daný prístup pri práci s klientom efektívne využiť.

Základné témy kurzu:

Oboznámenie sa s naratívnym prístupom

Dvojité počúvanie

Práca s hodnotami

Koncept naratívneho prístupu  „Chýbajúce, ale skryto prítomné“

Dozviete sa:

Ako naratívne zameraný terapeut zmýšľa o traume

Aké sú základné naratívne postupy

Ako pracovať s traumatizovaným klientom

Naučíte sa:

Využiť problémy klienta k identifikovaniu jeho hodnôt

Hľadať momenty, kedy sa klient zachoval podľa svojho preferovaného sebaobrazu

Rozvíjať jeho preferovanú identitu

Vyskúšate si všetko v konkrétnych cvičeniach pod vedením skúsených odborníkov

Pre koho je kurz určený:

Psychológov, psychoterapeutov, odborníkov ktorý pracujú s ľuďmi ohrozenými traumou (po strate blízkej osoby), sociálnych pracovníkov, zdravotníckych pracovníkov, odborníkov z radov pomáhajúcich profesií

Cena:  130€  (16 výcvikových hodín)

Účastníci obdržia certifikát o absolvovaní výcviku.

Dátum konania: Jún 2017   Kurz bude otvorený pri minimálnom počte 8 účastníkov.

V prípade záujmu sa registrujte na:  sapience@sapienmce.sk,

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Valábková, 0911404517

Miesto konania:

Vzdelávacie centrum Sapience v Modre

Samuela Zocha 45, Modra 900 01

Parkovanie:  pozdĺž ulice (prosíme neparkovať pred vjazdom do brány rodinných domov)

Autobusové spojenie: Najbližšia zastávka k centru je Štefánikova (príchod od Bratislavy: je potrebné prejsť cez cestu, vrátiť sa k najbližšej ulici vpravo a následne odbočiť do prvej vľavo. Príchod od Trnavy: prvá ulička vpravo a následne prvá vľavo.  Centrum sa nachádza na konci ulice po pravej strane. Je označené nápisom.

Stravovanie

Počas dňa budú dva coffe beak (káva, čaj, pečivo, ovocie). Obed je možné nechať si priviesť priamo do centra. (obed nie je zahrnutý v cene školenia)    

odborný garant          MUDr. Olga Kunertová  

psychoterapeutka, psychiatrička a lektorka vzdelávacích programov

22 rokov praxe v obore psychoterapie

  • Absolvovala lekársku fakultu Univerzity Palackého v Olomouci
  • Absolvovala dlhodobý výcvik v skupinovej psychoterapii, výcvik v ericksonovskej terapii a hypnóze,  medzinárodný vzdelávací program v Naratívnej psychoterapii vedený lektormi Inštitútu naratívnej terapie v Londýne (150 hodín)
  • V roku 1997 získala funkčnú špecializáciu v systematickej psychoterapii a v roku 1998 osvedčenie k výkonu lekárskej praxe v odbore psychiatria sa stala akreditovaným supervízorom a lektorom komplexného výcviku v systemickom prístupe, organizovaného Inštitútom pre systemickoú skúsenosť – ISZ Praha
  • Jej hlavným záujmom sú postmoderné prístupy k psychoterapii a práci s ľuďmi vôbec
  • Spieva v Pražskom zmiešanom zbore a rada jazdí na bicykli  a pláva
  • Založila Psychoterapeutické centrum Gaudia a občianske združenie, teraz známe ako  Gaudia proti rakovine, kde pôsobí ako predsedkyňa a odborný garant.

Course Curriculum

Curriculum is empty

Hodnotenia

0
0 rating
5 stars
0%
0
4 stars
0%
0
3 stars
0%
0
2 stars
0%
0
1 stars
0%
0