Lektori

Mária Anyalaiová
Mgr. Mária Anyalaiová, PhD. Má psychologickú, pedagogickú a psychoterapeutickú kvalifikáciu. Psychologické vzdelanie vrátane doktorandského štúdia absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského ...
Zobraz profil
Alena Babirátová
PhDr. Alena Babirátová Psychologička a psychoterapeutka pre dospelých a páry, lektorka Prečo práve psychológia? Bolo to asi aj vďaka rodičom, ich spoločným rozhovorom o ...
Zobraz profil
Emil Burák
Skúsený daňový odborník s 19 - ročnou praxou pôsobil ako daňový kontrolór, šéf daňovej kontroly DRSR na úrovni námestníka GR pre kontrolu daní i ...
Zobraz profil
Jitka Chrtková
Medzinárodná MISP Trenérka a Inštruktorka, členka MISA Česká republika a MISA International Board. Program MISP učí od roku 2013 nie len v ČR, ale ...
Zobraz profil
Andrea Dzandzava
Mgr. Andrea Dzandzava Psychologička a psychoterapeutka pre dospelých, lektorka. Psychológia ma priťahovala už strednej školy. Oslovovala ma hlbokým prepojením telesného, duševného a sociálneho rozmeru človeka. ...
Zobraz profil
Markéta Gerlichová
PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D Zapsaná v Evropském registru muzikoterapeutů EMTR na základě splnění kvalifikačních požadavků. Praxe Již od roku 1996 se věnuji se muzikoterapii pracovišti Kliniky rehabilitačního ...
Zobraz profil
Vladimír Homoľa
V súčasnosti: Kariérový koučing s.r.o., MAPA s.r.o., Košice Študoval: VŠT Košice
Zobraz profil
Miloš Kmeť
Mária Kohutiarová
Mária je manželkou a matkou 7 detí, prispievateľkou na portáli rodinka.sk, cestaplus.sk, autorkou knihy Stvorená pre lásku a spoluorganizátorkou duchovných víkendov pre ženy. Mária ...
Zobraz profil
Lucia Kubinová
Mgr. Lucia Kubinová, PhD. Pôsobí ako odborná asistentka na katedre pedagogiky FIF UK v Bratislave, kde vyučuje pedagogické disciplíny a tiež voliteľné predmety prepájajúce ...
Zobraz profil
Peter Kusý
Mgr. Peter Kusý, PhD. Lektor aktuálne pôsobí ako odborný asistent na Katedre pedagogických štúdií Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, kde vyučuje predmety ako ...
Zobraz profil
Ondřej Mikauš
Mgr. Ondřej Mikauš Absolvoval obor psychologie na FSS MU v Brně. Dlouhodobě se věnuje práci s jednotlivci i skupinami, a to v oblasti ...
Zobraz profil