Blog

Ľudská tvár

Čas letí, ale pamätaj, že ty si jeho navigátor!

Povráva sa, že obraz poslednej večere Leonardo Da Vinci namaľoval, keď žil v Miláne. Skôr ako začal maľovať trinásteho muža, potreboval nájsť človeka, ktorý mu poslúži ako model. Hľadal tvár ktorá by odzrkadľovala krásu Ježišovho charakteru. Tú „pravú“ tvár.

Jednu nedeľu keď bol Leonardo v kostole, uvidel na chóre mladého muža. Jeho tvár zodpovedala presne jeho predstave Ježiša. Vyžarovala lásku, nežnosť, dobrosrdečnosť, nevinnosť, súcit a láskavosť. Leonardo teda zariadil, aby mu mladý muž poslúžil ako model pre tvár Ježiša Krista.

Roky plynuli, ale obraz nebol stále dokončený. Leonardo nemohol nájsť tú „správnu“ tvár pre postavu Judáša. Hľadal človeka, z tváre ktorého bolo možné čítať zúfalstvo, podlosť, lakomstvo a hriech. Od času kedy začal maľovať obraz ubehlo takmer 10 rokov. Leonardovi sa napokon podarilo nájsť vo väzení človeka, ktorý spĺňal jeho predstavy.

Leonardo  horúčkovito pracoval celé dni. Po čase si všimol, na väzňovi akési zmeny. Jeho tvár prezrádzala vnútorné napätie a jeho oči boli plné hrôzy pri pohľade na svoj vlastný portrét na plátne. Keď už jeho úzkosť a nervozita boli veľmi nápadné, umelec odložil štetec a spýtal sa ho:

„Čo vás tak veľmi trápi a znepokojuje?“

Muž sa hlasno rozplakal.

„Nepamätáte si ma? Pred niekoľkými rokmi som bol vaším modelom pre tvár Krista.“

Želám Vám, aby ste nikdy neprestali milovať krásne a dobré veci. Aby ste nachádzali lásku, dobrosrdečnosť a láskavosť vo svojom srdci i v srdciach ľudí, ktorí vás obklopujú. Pretože každý z nás má možnosť vybrať si kým a čim bude. Želám vám odvahu byť tými, ktorými túžite byť. Byť sami sebou!

Zuzana Valábková
Čas letí, ale pamätaj, že ty si jeho navigátor! Povráva sa, že obraz poslednej večere Leonardo Da Vinci namaľoval, keď žil v Miláne. Skôr ako začal maľovať trinásteho muža, potreboval ...