Blog

Najvzácnejšie v živote…

Najvzácnejšie v živote nie sú veci, ale chvíle!

 

Charles Francis Adams, významný politik a diplomat, si písal denník. Pri jednom dni si do denníka poznamenal:

„Dnes sme celý deň boli s mojim synom na rybačke. Zasa jeden premárnený deň.“

Jeho syn Brook, si tiež písal denník ktorý sa zachoval. Brook mal pri rovnakom dátume napísané:

„Dnes som bol s otcom chytať ryby. Bol to najkrajší deň môjho života.“

Doprajte si chvíle s tými, na ktorých Vám záleží. V tichu, v hluku, v hre, na prechádzke…

Nikdy neviete či v ich denníku  nebude napísané: „Bol to najlepší deň môjho života!“

Želám Vám, aby ste nikdy nezabudli, že tie najdôležitejšie veci v živote nie sú veci.

Charles Francis Adams

Zuzana Valábková
Najvzácnejšie v živote nie sú veci, ale chvíle!   Charles Francis Adams, významný politik a diplomat, si písal denník. Pri jednom dni si do denníka poznamenal: "Dnes sme celý deň boli s ...