Blog

Rada do života

Starý otec malého Miška bol niečo ako „filozof“. Vždy rád poúčal ľudí okolo seba. Nikdy nepremeškal príležitosť odovzdať svojmu vnukovi kúsok životnej múdrosti cez dobre mienenú radu a poučenie.

„Miško môj,“ prihovoril sa mu jedného dňa, „pamätaj si, hlúpi ľudia sú si vždy vecami veľmi istý, kým tí múdri často váhajú.“

„Si si tým istý, starý otec?“ spýtal sa Janko.

„Áno, chlapče,“ povedal starý muž, položiac ruku na Miškovu hlavu, „som si tým absolútne istý!“ 🙂

Želám vám nádherný deň a schopnosť nájsť vnútorný pokoj a rovnováhu medzi slovami a skutkami pretože:

Všetkým, čo rozprávaš, hovoríš o sebe, aj keď hovoríš o iných.

V. M. Hugo

Zuzana Valábková
Starý otec malého Miška bol niečo ako "filozof". Vždy rád poúčal ľudí okolo seba. Nikdy nepremeškal príležitosť odovzdať svojmu vnukovi kúsok životnej múdrosti cez dobre mienenú radu a poučenie. "Miško ...