Blog

Stres náš každodenný daj nám dnes!

Cítite sa  niekedy v strese?  Aj Vy mávate ťažké chvíle? Postretla Vás už v živote náročná životná situácia?

Stres a náročnosť dní sa stal súčasťou našich životov. Je to takmer chlieb každodennosti a nevyhýba sa nikomu. Už deti zažívajú stres. Náročné úlohy, školské povinnosti, situácie v rodinnom prostredí. Rovnako sa stres nevyhýba ani dospievajúcim, dospelým či staršej generácii. Dnes je takmer nemožné sa stresu vyhnúť. Denne sa nachádzame v stresovej situácii približne 4-6 krát.

Čo má ale stres spoločné s traumou? Neodbočili sme od témy?

Jedna z definícií hovorí o traume ako o duševnom otrase (nadmernom strese) spôsobenom vonkajšími vplyvmi. Za traumu je tiež možné podľa definície považovať zranenie, úraz, telesný otras.

Hovoríme o veľmi závažných stresových situáciách, kedy je človek vystavený extrémnej situácii (smrť blízkej osoby, prepadnutie, živelná katastrofa, autonehoda…) a následne ju potrebuje spracovať. Prvotná reakcia môže byť pre blízkych veľmi nejasná. Človek, ktorý prežil traumatickú udalosť sa javí ako úplne v poriadku takmer bez následkov. Ako by sa nič nestalo. Nemusí byť všetko tak ako sa to na prvý pohľad javí. Pozor na „druhú stranu mince“, ktorá je tam takmer vždy skryto prítomná.

Čo sa teda deje ďalej?

Ak dieťa/dospelý nie je schopný danú situáciu zvládnuť pomocou svojich vnútorných zdrojov, rozvíja sa tzv. postraumatická stresová porucha. Viac sa dočítate na: http://www.psychoterapia-sk.sk/data/files/20_ptsp.pdf

Existuje niečo ako malá a veľká trauma?

Vo všeobecnosti sa zaužívalo chápanie, že traumatická udalosť je viazaná na veľmi ťažké stavy ako je smrť, katastrofa, výbuch, bombardovanie  a iné dramatické udalosti. Jednoducho povedané. Veľká trauma je vystavenie sa nadmerne stresovej situácii vplyvom rôznych okolností.

Dané okolnosti a situácie sú väčšine známe. Ľudia v okolí vedia… teda, môžu zasiahnuť.

V úvode som spomenula, že denne sa v stresovej situácii nachádzame cca 4-6 krát. Sú to naše bežné dni. Nestíhame termíny, stretnutia, riešime financie a vzťahy, deti, susedov, rodičov… Vystavujeme sa stresu v menších dávkach zato v pravidelných intervaloch. Hovoríme o tzv. „malých traumách“.

Podľa odborníkov sú práve tieto malé traumy nebezpečnejšie ako veľké. O veľkých veciach predsa všetci vedia, kým naše drobné stresy, „traumy“, si pestujeme pekne v skrytosti. Často sme im vystavený roky bez akejkoľvek vonkajšej pomoci.

Malá trauma? To nie je blbosť?

Skúste si malý pokus nalejte do dvojdecového pohára vodu. Chyťte si pohár do ruky a vystrite ju pred seba. Prvých pár minút sa to bude zdať ľahké, no po chvíli pohár oťažie, po hodine budete cítiť všetky svaly na ruke a po 8 hodinách bude vaša ruka takmer paralyzovaná.

Presne takto pôsobia malé stresové situácie na náš organizmus. Postupom času pod vplyvom drobných situácii v práci, doma, vo vzťahoch, kedy si hovoríme, že však to vydržíme, o týždeň, mesiac, rok bude lepšie. Takto dostávame naše telo do traumatického stavu, ktorý nie je nami ani našimi blízkymi tak ľahko rozpoznateľný ako v prípade veľkej traumy. Blízky nemôžu pomôcť a často sa stáva, že po čase si nevie pomôcť už ani človek sám (bolesti brucha, bolesti hlavy, dýchavičnosť, nespavosť, tlak na hrudníku – všetko bez fyziologického nálezu).

Čo s tým, ako pomôcť?

Na tému stres a traumatické udalosti sa dnes už vedú otvorené diskusie. Mať depresiu, či zažívať ťažké obdobie dnes už nie je tabu.

Práve otvorený rozhovor s koučom, psychológom ( http://www.sapience.sk/courses/praca-s-traumou-v-narativnom-pristupe/) či iným odborníkom v tejto oblasti je jedným z prvých nástrojov pomoci. Musí byť však vyžiadaný a dobrovoľný. Základnou zásadou je ponechať človeku slobodu voľby.

Často práve takýto rozhovor uvoľní skryté napätia a pomôže objaviť nové možnosti a riešenia.

Ak nie ste odborník  môžete ponúknuť svojim blízkym rozhovor či pomoc. Je však potrebné byť opatrný. Človek v ťažkej situácii je veľmi ľahko zraniteľný a mohlo by sa stať, že hoci to bude mienené dobre prinesie to viac problémov ako osohu. Ak vy sami trpíte niektorými prejavmi, neváhajte a vyhľadajte odborníka. Veď ide o vaše zdravie a plnohodnotný život.

 

 

Life – životný koučing

Zuzana Valábková
Cítite sa  niekedy v strese?  Aj Vy mávate ťažké chvíle? Postretla Vás už v živote náročná životná situácia? Stres a náročnosť dní sa stal súčasťou našich životov. Je to takmer chlieb každodennosti ...