Blog

Súhra

Láska vždy odkrýva nové možnosti a ideálne ciele.

William James

Dve postaršie dámy trávili čas v liečebni po mozgovej príhode. Obe boli svojho času uznávané a úspešné klaviristky. V dôsledku mozgovej príhody však Margaret mala ochrnutú pravú stranu a Rút ľavú. Vzdali sa teda akejkoľvek nádeje, že budú ešte niekedy sedieť za klavírom a hrať. Riaditeľ sanatória si však s nimi sadol ku klavíru a požiadal ich, aby sa pokúsili zahrať niektoré sólové časti spolu. Nechali sa nahovoriť a začali spolu cvičiť. Takto vzniklo medzi nimi priateľstvo a boli schopné opäť hrať.

Tento príbeh je príkladom toho, ako potrebujeme jeden druhého – v rodine, v škole, v práci. Potrebujeme pracovať spolu!!!

To čo človek často nedokáže urobiť sám, dokážu urobiť dvaja alebo viacerí spoločnými silami a v krásnej harmónii.

Sme stvorený pre spoluprácu. Najlepšie výsledky dosahujeme ak naše nedostatky majú možnosť byť vyvážené silnými stránkami iných. A naopak, naše klady majú možnosť dopĺňať nedostatky iných.  Lepšie výsledky dosiahneme v tíme. Keď je jeden slabý, druhý ho môže posilniť a povzbudiť…

Želám Vám, aby ste dokázali dopĺňať nedostatky iných svojimi silnými stránkami a nechali sa doplniť silou iných. Želám Vám aby ste našli svoj „tím“ s ktorým budete tvoriť dokonalú harmóniu pretože spolu sme odvážnejší, nachádzame nové možnosti a máme schopnosť objavovať ideálne ciele.

Zuzana Valábková
Láska vždy odkrýva nové možnosti a ideálne ciele. William James Dve postaršie dámy trávili čas v liečebni po mozgovej príhode. Obe boli svojho času uznávané a úspešné klaviristky. V dôsledku mozgovej ...