Blog

Uhol pohľadu

Zdá sa, že niektorí učitelia sú ešte stále ľudia na tých správnych miestach. Jeden takýto učiteľ napísal žiakovi do žiackej knižky poznámku:

„Váš syn veľmi šikovným a tvorivým spôsobom používal na vyučovaní vizuálne pomôcky.“

Otec celkom nerozumel a tak sa rozhodol zatelefonovať a spýtať sa učiteľa čo to znamená.

Učiteľ odpovedal:

„To znamená, že odpisoval od spolužiaka, ktorý sedel vedľa neho.“

 

Mnoho situácií je o rozličnom uhle pohľadu a tiež o spôsobe, ako náš pohľad na veci zdieľame s ostatnými. 

Slová sú mocné, majú silu dodať chuť žiť, povzbudiť, požehnať, motivovať, ale majú rovnako moc ponížiť, udrieť, vyvolať hádku dokonca zničiť život. Učiteľ z príbehu tomu porozumel. Nenechal správanie bez povšimnutia. Dal však svojmu žiakovi ocenenie, rešpekt a zároveň možnosť zmeniť svoje správanie bez poníženia a v slobode.

Želám vám silu a schopnosť, múdro a láskavo používať slová aj v situáciách v ktorých treba niekoho napomenúť.

Nemusíme hovoriť všetko čo vieme, musíme však vedieť všetko, čo hovoríme!

Zuzana Valábková
Zdá sa, že niektorí učitelia sú ešte stále ľudia na tých správnych miestach. Jeden takýto učiteľ napísal žiakovi do žiackej knižky poznámku: "Váš syn veľmi šikovným a tvorivým spôsobom používal ...